Innovation

Energieffektivt byggande

Med behovet av ett minskat energiberoende och när ca 40 % av energiförbrukningen går till uppvärmning av bostäder vill vi bidra med vår del.

Mot bakgrund av kommande EU-direktiv 2020 om ”nära noll” hus, ett ökat behov av nya bostäder samt renovering av befintliga bostadsbestånd till rimliga kostnader, erbjuder Elementum eco AB ett unikt klimatskal med fokus på kortare produktionstider.

Med hundratusentals bostäder i behov av renovering i våra miljonprogramsområden kommer det krävas nya innovativa och industriella lösningar för att möta framtidens energikrav.

Ecoväggen

Vår unika lösning för industriellt byggande/ROT är vår Ecovägg.

Förutsättningen kommer efter utvecklingen av ett unikt väggelement som användes i renoveringen av Brogården i Alingsås. Brogården är ett stort miljonprogramsområde som renoverades till passivhus-standard. Projektet omfattade ca 300 lägenheter och genomfördes som en partnering mellan Skanska och Alingsåshem.
Väggen är testad på SP i Borås och tillsammans med dubbelgips på installationsväggen så klarar konstruktionen EI60.

Våra fullisolerade oorganiska väggelement lämpar sig väl för både nyproduktion och ROT-projekt. Ecoväggen är framtagen för att möta behovet av lågenergilösningar och fuktsäkert byggande inom byggindustrin. Med hjälp av en stomme i stål och högpresterande isolering kan vi erbjuda element med mycket låga U-värden. Produkten kan tillämpas som utfackningsvägg vid nyproduktion eller som påhängd vägg vid tilläggsisolering av befintlig fasad. Dess låga vikt skapar också goda möjligheter för påbyggnad av befintliga flerbostadshus och på så sätt skapa fler lägenheter.

Innovation ska ge energi från väggarna

Elementum utvecklar tillsammans med SP i Borås en ny innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. Produkten har för avsikt att byggnader skall kunna bli helt eller delvis självförsörjande på el samtidigt som det utgör en säker fasadbeklädnad och yttervägg. Man får en större acceptans från byggföretag och byggherrar om man kan presentera en mer genomarbetad industriprodukt, man får också en estetisk tilltalande solinstallation. Lösningen ger dessutom kunden möjlighet att utnyttja behovet av energieffektivisering och samtidigt få ett rationellt och integrerat sätt att producera energi.

Ett rationellt sätt att möta EU-direktiven om byggnaders energiprestanda och energieffektivisering som introducerades 2010 och 2012. 2020 skärps kraven på både befintliga och nya byggnader och det är därmed av största vikt att få fram validerade energieffektiva lösningar med ett rationellt sätt att producera el.

BoPass en innovativ användning av vårt klimatskal.

Intressebolaget BoPass AB har genom att sätta samman olika kompetenser och erfarna människor redan utvecklat ett helt klimatskal för produktion och utveckling av kompletta lösningar för boende. För att säkerställa ett klimatskal som motsvarar kraven för passivhus standard rekommenderar BoPass att de entreprenörer som reser husen är utbildade och ackrediterade i passivhus-tekniken. Första produkten är deras Villa Ett, där första huset blev färdigställt under 2015.
Nu finns färdigt koncept för små/flerbostadshus i BoPass produktportfölj. Målsättningen är att ge de många människorna kloka hus som bidrar till att lösa bostadsbristen i Sverige.

Produktionen av klimatskalen sker i Elementum eco AB´s rationella lokaler i Bollebygd.

Ta del av vår dataskyddspolicy genom denna länkLäs mer
+